O WROCŁAWIU SŁÓW KILKA

Witam we Wrocławiu, jednym z najpiękniejszych i najdynamiczniej rozwijających się miast Polski. Wrocław nazywano kiedyś Wenecją Północy – ze względu na jego położenie nad Odrą i jej czterema dopływami oraz liczne mosty, które do dziś dodają urody miastu (łącznie z mostami kolejowymi i kładkami jest ich obecnie ponad 120). Wrocław jest czwartym miastem Polski, jeśli chodzi o liczbę ludności, i piątym pod względem obszaru. Liczy blisko 640 tys. mieszkańców i zajmuje teren o powierzchni około 293 kilometrów kwadratowych.

Ślady zamieszkiwania przez człowieka licznych rejonów Wrocławia – historycznej stolicy Śląska i dzisiejszej stolicy Dolnego Śląska – sięgają młodszej epoki kamienia: 4500-1900 lat p.n.e. Od IX wieku n.e. na Ostrowie Tumskim istniała stała osada. U schyłku IX wieku okolice Wrocławia, zasiedlone przez plemię Ślężan, zostały włączone do Rzeszy Wielkomorawskiej, a po jej upadku – do Czech. Podanie głosi, że od imienia księcia Wrocisława (łac. Vratislav) pochodzi nazwa osady, która około 990 roku została zdobyta przez Mieszka I, twórcę państwa polskiego. W roku 1000, kiedy założono tu jedno z polskich biskupstw (równocześnie z krakowskim i kołobrzeskim), na Ostrowie Tumskim istniał już prężny gród książęcy, liczący około 2 tys. mieszkańców. Przez następne stulecia Wrocław rozwijał się, głównie za sprawą bujnie kwitnącego tu handlu i rzemiosła, powiększał też swoją powierzchnię. W średniowieczu był miastem zrzeszonym w Hanzie. W swoich dziejach należał do różnych państw – do Polski, Czech, Austrii, Prus, Niemiec, a po II wojnie światowej, w czasie której zniszczeniu uległo około 70% zabudowań, Wrocław wraz z Dolnym Śląskiem znalazł się w granicach Polski. Zamieszkali tu przybysze z różnych regionów kraju, w dużej części pochodzący z terenów wschodnich, które po II wojnie światowej zostały włączone do Związku Radzieckiego. W roku 2000 Wrocław obchodził milenium powołania tu biskupstwa.

Wrocław jest centrum kulturalnym Dolnego Śląska – odbywają się tutaj liczne imprezy, festiwale muzyczne i teatralne, swoje podwoje otwierają dziesiątki muzeów, galerii i instytucji kulturalnych. Miasto ma wiele uczelni wyższych, na których kształci się ponad 100 tys. studentów. Wśród licznych atrakcji turystycznych uwagę zwraca pieczołowicie odrestaurowany Rynek z późnogotyckim ratuszem, urokliwy Ostrów Tumski, będący historycznym zaczątkiem miasta, położona na jego terenie średniowieczna katedra oraz inne kościoły. Warto też zobaczyć Panoramę Racławicką – niezwykłe, pochodzące ze Lwowa malowidło eksponowane w rotundzie, historyczne mosty, Halę Ludową – nowatorskie dzieło architektury modernistycznej, a także znany w Polsce Ogród Zoologiczny i malowniczy park Szczytnicki.